Medisch secretaresse

Medisch secretaresse

Prijs: €2.995,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Deze boeiende opleiding biedt de mogelijkheid te gaan werken op veel plekken in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan ziekenhuizen, revalidatiecentra, (huis)artsenpraktijken, privéklinieken, zorgverzekeraars of bij gemeenten. Jouw vakkundige inzicht en hulp is waarop patiënten en artsen vertrouwen. Heb je interesse? Dan is dit de aangewezen opleiding voor jou. De diversiteit aan taken binnen dit beroep is groot, zoals:

KERNTAKEN

Voert taken uit rondom informatiemanagement, planning en organisatie.

OVERIGE TAKEN

• Verzorgt zelfstandig het spreekuur

• Ondersteund en adviseert de specialisten en heeft contact met andere zorgverleners

• Maakt afspraken met patiënten en zet deze in de agenda • Beheert de (vertrouwelijke) dossiers van patiënten

• Ontvangt patiënten en verwijst ze door naar de juiste arts of afdeling

• Draagt zorg voor de financiële afhandeling, zoals het opstellen van declaraties voor zorgverzekeraars, en het maken van nota’s voor patiënten

• Besteedt tijd aan organisatorische en coördinerende taken

• Heeft specifieke kennis van medische terminologie

• Maakt notulen van het overleg tussen zorgverleners Programma

• Medische terminologie

• Medische secretariaatspraktijkvaardigheden

• Computervaardigheden basis

  o Word Basis

  o Outlook Agendabeheer basis

• Nederlandse taal basis (compacte taalgids)

• Medisch fundament

• Medische correspondentie

• Medische ethiek & praktische psychologie

• Computervaardigheden gevorderd

  o Word Gevorderd

  o Excel basis

  o PowerPoint

Medische terminologie

In deze module komen de volgende termen aan bod: anatomie (bouw van het lichaam), fysiologie (functioneren van het lichaam), pathologie (ziekteleer) en immunologie (hoe het lichaam zich verdedigt tegen ziekteverwekkers). Daarnaast wordt er gelet op de uitspraak en de schrijfwijze van de termen. Medische secretariaatspraktijk In deze module gaan we meer in op de taken en verantwoordelijkheden die u krijgt binnen uw functie.

U leert alles over de gezondheidszorg in Nederland, het ziekenhuiszorgsysteem, hoe zit het met de artsenzorg, specialisaties en overige beroepen in de gezondheidszorg, de huisartsenpraktijk, sociale wetgeving en zorgverzekeraars. U maakt kennis met het verwerken van de medische administratie, zoals: agendabeheer, postverwerking en archivering, opstellen en beheren van medische dossiers en kaartsystemen, ICD-code, het medische spreekuur, communiceren en patiëntvriendelijk telefoneren, klachtenafhandeling en werken aan de medische receptie.

Computervaardigheden basis

• MS Word Basisvaardigheden tekstverwerken: (o.a.) toetsenbordkennis, teksten opmaken en aanpassen, teksten vertalen en voorlezen, werken met afbeeldingen, kolommen en tabellen, marges en tabstops, paginanummering en kop en voetteksten, werken met sjablonen

• MS Outlook Basisvaardigheden taken- en agendabeheer.

Veilig mailen

Nederlandse taal basis Basiskennis grammatica, spelling en stijl

Medisch fundament

In deze module wordt medische terminologie gekoppeld aan de basiskennis van anatomie, fysiologie, pathologie en immunologie gerelateerd aan de huid, botten, gewrichten, spierstelsel, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, stofwisseling, uitscheiding, mannelijke en vrouwelijke geslachts- en voortplantingsorganen, endocriene klieren, hersenen, zenuwen, zintuigen, psychiatrie en in grote lijnen de geneesmiddelenleer.

Medische Correspondentie

De medische wereld kent haar eigen correspondentiestijl. Deze dient te voldoen aan specifieke eisen. Als secretaresse van een specialist moet je zowel foutloos Nederlands kunnen schrijven als medische dictaten kunnen uitwerken. Je hebt tijdens deze module een (eigen) laptop nodig om dictaten te kunnen uitwerken. Medische Ethiek & Praktische Psychologie In deze module leer je hoe je ethisch correct handelt als secretaresse en hoe je patiënten van alle leeftijdscategorieën in hun specifieke levensfase benadert als zij lichamelijk en/of geestelijk iets mankeren. U moet hierbij denken aan communicatielessen over het gezin, de kindertijd, de pubertijd, volwassenheid, ouderdom, de lichamelijk zieke mens, de geestelijk zieke mens, het stervensproces en de dood en het rouwproces.

Computervaardigheden gevorderd

• MS Word De basisvaardigheden worden uitgebreid met grafieken, het maken van rapporten, geavanceerde documenten (zoals kwaliteitshandboeken) en mailing

• MS Excel U leert omgaan met de basisprincipes van MS Excel aangevuld met financiële functies en analyses, lijsten- en roosters maken en filterenen. En data in- en exporteren vanuit andere programma’s als informatiebron voor het management

• MS PowerPoint In deze module leert u praktijkgegevens in rapporten te presenteren in combinatie met data uit MS Word en MS Excel Vooropleiding

• Praktijkervaring als secretaresse of de opleiding secretaresse hebben gevolgd

• Blindtypen met een snelheid van minimaal 185 aanslagen per minuut

• Kunnen notuleren is een pré (of volg aansluitend onze OLCT cursus notuleren)

• Communicatief en sociaal vaardig

Medisch secretaresse

Prijs: €2.995,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest