Excel 2019 MO-200 MOS examen – Microsoft Office – Microsoft Office (beheer) – Microsoft Office 365

Excel 2019 MO-200 MOS examen – Microsoft Office – Microsoft Office (beheer) – Microsoft Office 365

Deze cursus wordt beoordeeld met een 10.0

Prijs: €199,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

MOS Examen MO-200 Microsoft Excel 2019 Associate

Wij bieden online ruimte voor het afnemen van MOS Examen MO-200 Excel 2019 Associate. Dit betekent dat u Microsoft Office Specialist 2019 (MOS) examens kunt boeken. Na uw bestelling nemen we contact op met u om de precieze datum vast te stellen die het beste uitkomt.

Bij OEM Office E-Learning Menu kunt u zonder de training gevolgd te hebben Microsoft Office Specialist 2019 (MOS)-examens bestellen en uitvoeren. Nadat u een examen heeft geboekt, dient u zich te registreren bij Certiport.

Voor de Microsoft Office Specialist examens geldt een tarief van € 199,00 (incl. € 25,00 administratiekosten en excl. 21% BTW) voor elk examen. Het examen dient binnen 1 jaar na aankoop afgenomen te worden.

Microsoft Office-specialist: Microsoft Excel-Associate
(Excel en Excel 2019) – Gemeten vaardigheden

1.1 Gegevens importeren in werkmappen
1.1.1 Gegevens importeren uit .txt-bestanden
1.1.2 Gegevens importeren uit .csv-bestanden

1.2 Navigeren binnen werkmappen
1.2.1 Zoeken naar gegevens in een werkmap
1.2.2 Navigeer naar benoemde cellen, bereiken of werkmap elementen
1.2.3 Hyperlinks invoegen en verwijderen

1.3 Werkbladen en werkmappen opmaken
1.3.1 Pagina-instellingen wijzigen
1.3.2 Rijhoogte en kolombreedte aanpassen
1.3.3 Kop- en voetteksten aanpassen

1.4 Opties en weergaven aanpassen
1.4.1 De werkbalk Snelle toegang aanpassen
1.4.2 Werkmapinhoud weergeven en wijzigen in verschillende weergaven
1.4.3 Werkbladrijen en kolommen bevriezen
1.4.4 Vensterweergaven wijzigen
1.4.5 Basiswerkmapeigenschappen wijzigen
1.4.6 Formules weergeven

1.5 Inhoud configureren voor samenwerking
1.5.1 Een afdrukgebied instellen
1.5.2 Werkmappen opslaan als alternatief bestandsformaten
1.5.3 Afdrukinstellingen configureren
1.5.4 Werkmappen inspecteren op problemen

2.1 Gegevens in werkbladen manipuleren
2.1.1 Gegevens plakken met speciaal plak opties
2.1.2 Cellen vullen met Auto Fill
2.1.3 Meerdere invoegen en verwijderen kolommen of rijen
2.1.4 Cellen invoegen en verwijderen

2.2 Cellen en bereiken opmaken
2.2.1 Cellen samenvoegen en ongedaan maken
2.2.2 Wijzig celuitlijning, oriëntatie, en inspringing
2.2.3 Cellen opmaken met behulp van Format Painter
2.2.4 Tekst in cellen laten teruglopen
2.2.5 Nummeropmaak toepassen
2.2.6 Pas celopmaak toe vanuit de

Dialoogvenster Cellen opmaken
2.2.7 Celstijlen toepassen
2.2.8 Celopmaak wissen

2.3 Benoemde bereiken definiëren en ernaar verwijzen
2.3.1 Een benoemd bereik definiëren
2.3.2 Een tabel een naam geven

2.4 Gegevens visueel samenvatten
2.4.1 Sparklines invoegen
2.4.2 Ingebouwde voorwaardelijke opmaak toepassen
2.4.3 Voorwaardelijke opmaak verwijderen

3.1 Tabellen maken en opmaken
3.1.1 Excel-tabellen maken van celbereiken
3.1.2 Tabelstijlen toepassen
3.1.3 Tabellen converteren naar celbereiken

3.2 Tabellen wijzigen
3.2.1 Tabelrijen toevoegen of verwijderen en kolommen
3.2.2 Opties voor tabelstijl configureren
3.2.3 Totaal rijen invoegen en configureren

3.3 Tabelgegevens filteren en sorteren
3.3.1 Records filteren
3.3.2 Gegevens sorteren op meerdere kolommen

4.1 Referenties invoegen
4.1.1 Relatief, absoluut en . invoegen gemengde referenties
4.1.2 Referentie benoemde bereiken en benoemde tabellen in formules

4.2 Gegevens berekenen en transformeren
4.2.1 Berekeningen uitvoeren met behulp van de GEMIDDELDE(), MAX(), MIN(), en SUM() functies
4.2.2 Tel cellen met behulp van de COUNT(), AANTAL () en AANTAL BLANK() functies
4.2.3 Voorwaardelijke bewerkingen uitvoeren door: met behulp van de ALS() functie

4.3 Tekst opmaken en wijzigen
4.3.1 Tekst opmaken met RIGHT(), LEFT(), en MID() functies
4.3.2 Tekst opmaken met UPPER(), LOWER(), en LEN() functies
4.3.3 Tekst opmaken met de CONCAT() en TEXTJOIN() functies

5.1 Grafieken maken
5.1.1 Grafieken maken
5.1.2 Kaartbladen maken

5.2 Wijzig grafieken
5.2.1 Gegevensreeksen toevoegen aan grafieken
5.2.2 Schakelen tussen rijen en kolommen in brongegevens
5.2.3 Grafiekelementen toevoegen en wijzigen

5.3 Grafieken opmaken
5.3.1 Kaartlay-outs toepassen
5.3.2 Grafiekstijlen toepassen
5.3.3 Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken voor toegankelijkheid

Excel 2019 MO-200 MOS examen – Microsoft Office – Microsoft Office (beheer) – Microsoft Office 365

Deze cursus wordt beoordeeld met een 10.0

Prijs: €199,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest