LSSO Opleiding Juridisch secretaresse

LSSO Opleiding Juridisch secretaresse

Prijs: €2.730,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Wat biedt de Opleiding Juridisch secretaresse?

Als juridisch secretaresse beheers je de algemene vaardigheden van de secretaresse en heb je kennis van een aantal specifieke aspecten van het werken op een advocaten-, notaris- en makelaarskantoor. Je doet kennis op over rechtsregels en rechtsbetrekkingen en volgens welke procedures er gewerkt moet worden. Je doet tijdens de opleiding LSSO Juridisch Secretaresse zowel theoretische als praktische kennis op.

Welk niveau is de Opleiding Juridisch secretaresse? 

MBO 4

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Opleiding Juridisch secretaresse?

De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn op een advocaten -, notaris – en makelaarskantoor.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor deze opleiding adviseren wij minimaal VMBO of MAVO niveau. Wanneer u al in het bezit bent van het LSSO diploma Secretaresse hoeft u alleen nog de juridische modulen te volgen.

Hoe ziet de Opleiding Juridisch secretaresse eruit?

De opleiding Juridisch Secretaresse bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Toetsenbordvaardigheid

•    informatie over toetsenbord en zithouding
•    gebruikershandleiding type-programma
•    studiewijzer en exameneisen
•    ergonomie (geen toetsstof)

Module Zakelijk Nederlands

•    grammatica
•    spelling
•    correspondentie

Module Tekstverwerken

•    inleiding Windows
•    verder werken met tekst
•    tekst opmaken en indelen
•    documenten opmaken
•    sjablonen, lijnen en afbeeldingen
•    werken met tabellen
•    mailingen, etiketten en enveloppen
•    taalcorrecties

Module Notuleren

•    voorwaarden goede notulen
•    vergaderbegrippen
•    vergadervormen
•    verloop van een vergadering
•    voorbereiding van een vergadering
•    functies van de notulen
•    verslagvormen
•    kennis van organisaties
•    kennis van regelingen en instanties

Module Juridische kennis

•    gedrags- en rechtsregels, soorten recht
•    rechtsbronnen en rechterlijke macht
•    burgerlijk proces, kort geding en arbitrage
•    bewijsmiddelen, rechts- en dwangmiddelen
•    handelingsbekwaamheid, huwelijk en erfrecht
•    vermogens- en verbintenissenrecht
•    risicodekking, verzekeringen en sociale zekerheid
•    ondernemingsvormen en arbeidsrecht
•    incasso, faillissement en surseance van betaling
•    schuldsanering
•    zekerheidsrechten
•    publiekrecht en belastingen

Module Juridische vaardigheden

•    recht en rechtsgebieden
•    rechterlijke instanties en competentie
•    rechtszaak
•    kantoorpraktijk
•    bijzondere procedures
•    toevoeging, griffierechten en proceskosten
•    notariaat
•    werken met juridische software
•    juridische correspondentie en dictafonie

De examens van de opleiding Juridisch secretaresse

De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma Juridisch Secretaresse

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO®-diploma Juridisch Secretaresse.

Meer Informatie?

 Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Kijk ook naar de opleiding IVIO juridisch secretaresse.

LSSO Opleiding Juridisch secretaresse

Prijs: €2.730,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest