Secretaresse / Office Assistant (Deeltijd MBO3 – Den Haag)

Secretaresse / Office Assistant (Deeltijd MBO3 – Den Haag)

Prijs: €4.710,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Beroep

Een goede Secretaresse hoort alles, ziet alles, weet alles en regelt alles. U bent vaak de spil van een afdeling en heeft dan ook een scala aan taken. Zo voert u correspondentie, notuleert u bij vergaderingen, handelt u telefoongesprekken af, verzorgt u de post, onderhoudt u in- en externe contacten. Een Secretaresse is een echte duizendpoot en moet steeds prioriteiten stellen.

Volg je ook de optionele juridische vakken, dan mag je na het behalen van het diploma jezelf ook Juridisch Secretaresse noemen. Dan kun je ook gaan werken bij bijvoorbeeld een advocaat of notaris.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
– Deeltijd MBO3 in één of twee jaar tijd
– Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
– Geeft vrijstellingen binnen de tweejarige opleiding Directiesecretaresse MBO4;
– Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
– Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
– Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
– Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier deeltijdonderwijs: een degelijke brede opleiding.

Het collegeprogramma

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
– Basis Juridisch;
– Kantoorpraktijk: Schriftelijke en mondelinge informatie-uitwisseling, onderhouden relatienetwerk, uitvoeren administratieve taken, onderhouden (digitale) archief, beheren agenda, organiseren bijeenkomsten, verslaglegging en afhandeling actiepunten vergaderingen, ontvangen bezoekers, afhandelen facturen en declaraties;
– Office applicaties (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
– Customer Services;
– Persoonlijk Profileren (presenteren, onderhandelen, vergaderen);
– Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Optioneel voor behalen extra certificaat Juridisch Secretaresse (indien aangeboden; vooraf inschrijven)
– Privaat- en Publiekrecht;
– Profiel Juridisch.

Donderdags
Generiek:
– Nederlands, Engels en Rekenen.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding zijn er keuzedelen:
– Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240);
– Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240);
– Engels MBO4 B1 (K0802) (studielast 240).

Nederlands, Engels en Rekenen:
Deze modules volg je bij onze tweedejaars studenten op de donderdag. Je doet examen op MBO3 niveau, maar op MBO4 niveau mag ook. Dan verkrijg je een vrijstelling wanneer je het MBO4 programma nog gaat doen.

Loopbaanburgerschap
Je maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten
Op de leerwerkplek (je baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Nederlands, Engels en Rekenen:
Deze modules volgt u bij onze tweedejaars studenten op de donderdag, echter u doet examen op MBO3 niveau. Mogelijk wilt u na het eerste jaar alsnog MBO4 doen, dan kunt u beter direct MBO4 examen doen.

Loopbaanburgerschap:
U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten:
Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten zie: (Beroepspraktijkvorming BPV).

Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: eerstejaars op dinsdag tweedejaars op donderdag.
Bij de eenjarigeopleiding MBO3 volgt u ook de modules Nederlands, en Rekenen bij de tweedejaarsstudenten echter u doet examen op het MBO3 niveau (2F).
Ook doet u mee aan het keuzedeel bij de tweedejaars. De tweedejaarscolleges zijn op de donderdag. U kunt ook besluiten alsnog het tweede jaar MBO4 te volgen.

Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars (op de dinsdagavond) als de tweedejaars colleges op de donderdagavond te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.

Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom: is dus mogelijk.

Toelating

Diploma vmbo theoretische leerweg (TL) of mavo met voldoende voor Nederlands, Rekenen (Economie of Wiskunde) en Engels.

U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma.

Vervolgopleiding

Directiesecretaresse / Managementassistent MBO4 deeltijd BBL (vrijstelling eerste collegejaar).

Investering

Literatuur: Facturatie verloopt via Studystore Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop: U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4Gb werkgeheugen en de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel). OCW kan eisen aan laptop aanpassen.

– Geen inschrijfkosten;
– Geen btw op collegegeld;
– Geen arrangementskosten;
– Geen reprorechtenkosten.

Welkom bij het Kronenburgh MEAO College

Secretaresse / Office Assistant (Deeltijd MBO3 – Den Haag)

Prijs: €4.710,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest