Herstel arbeidsmarkt zet door in lager tempo

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in het eerste kwartaal, zij het in een lager tempo, hersteld.