Basiscursus OR en HRM: sociaal beleid in organisaties

Basiscursus OR en HRM: sociaal beleid in organisaties

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.5

Prijs: €1.005,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Basisbeginselen van HR-beleid: sociaal beleid in organisaties

Een OR heeft een belangrijke taak als het gaat om HR-beleid. Beslissingen op dit terrein raken vaak direct belangen van mens en organisatie. Je kunt als OR invloed uitoefenen op het HR-beleid. Om een professionele gesprekspartner te zijn op dit gebied is kennis van het vakgebied nodig.

Op deze training leer je welke HR-instrumenten er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Je krijgt informatie over de laatste ontwikkelingen en trends. Aan het eind van de cursus ben je in staat de doelen voor het HR-beleid in de eigen organisatie te formuleren en dit om te zetten in concrete stappen.

Op deze manier ben je vanuit de medezeggenschap een gedegen gesprekspartner voor bestuurder en afdeling HR.

Rode draad

De theorie van het HR-beleid vertaalt naar de praktijk van jouw organisatie.

Manier van werken

Elk onderdeel begint met een theoretische basis waarna we aan de slag gaan met opdrachten. Wij nemen de voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers als uitgangspunt om de theorie te vertalen naar de praktijk.

Leerdoelen:

  • De deelnemers kennen de historische ontwikkelingen van het vakgebied en de belangrijkste stromingen en herkennen welke stromingen in hun eigen organisatie leidend zijn.
  • De deelnemers kennen de principes en uitgangspunten van HR-beleid en herkennen welke doelstellingen nagestreefd worden met HR-beleid in hun organisatie.
  • De deelnemers vertalen het strategisch beleid van hun organisatie in relevante thema’s van HR-beleid.
  • De deelnemers kennen de rol van de OR inzake HR en kunnen het HR-beleid van hun organisatie beoordelen.
  • De deelnemers maken een HR-werkplan voor de OR en/of een initiatiefvoorstel op HR-gebied.

Certificaat

In deze training werk je aan de competenties ‘analytisch vermogen’ en ‘omgevingsbewustzijn’. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Basiscursus OR en HRM: sociaal beleid in organisaties

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.5

Prijs: €1.005,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest