Microsoft SharePoint voor sitebeheerders – Basis

Microsoft SharePoint voor sitebeheerders – Basis

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7.6

Prijs: €1.210,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Lesmethode :

Klassikaal

Algemeen :

Tijdens deze klassikale training krijg je een algemene indruk van de beheermogelijkheden die SharePoint biedt. Zonder dat je je met technische details hoeft bezig te houden, krijg je inzicht in de opbouw van SharePoint en leer je de basisprincipes kennen. Aan het eind van de training weet je hoe je voor jouw organisatie of afdeling een site inricht en beheert. En hoe je deze site afstemt op de wensen en eisen van jouw organisatie.

Een door Microsoft gecertificeerde docent verzorgt deze praktijkgerichte SharePoint met Nederlandstalig lesmateriaal.

Deze training is geschikt voor iedereen die versie 2016 en hoger gebruikt. Versie afhankelijke features worden specifiek aangegeven. Voor elke versie zijn er oefeningen beschikbaar.

Doel :

Het doel van deze training is om kennis op te doen van:
#Sites maken en beheren
#Een navigatiestructuur inrichten
#Lijsten en bibliotheken maken
#Werken met lijsten en bibliotheken
#Algemene lijst- en bibliotheekinstellingen bepalen en gebruiken
#Lijsten aanpassen naar eigen informatiebehoefte
#Werken met site inhoudstypen
#Microsoft Office applicaties als Excel, Outlook, Access en OneNote integreren
#Het inrichten van een startpagina

Doelgroep :

Contentmanagers of redacteuren met weinig of geen technische achtergrond die verantwoordelijk zijn voor het beheer van sites en werkruimten in een SharePoint omgeving.

Voorkennis :

Voldoende kennis van MS Windows of een vergelijkbaar besturingssysteem. Daarnaast is basiskennis van MS Office applicaties, zoals bijvoorbeeld Word, gewenst. Enige kennis van Sharepoint is wenselijk.
En de volgende cursussen:

  • Microsoft SharePoint voor gebruikers

Onderwerpen :

– Kennismaken met SharePoint
   – Wat is SharePoint?
   – SharePoint foundation en SharePoint server
   – Rol van SharePoint in Office 365
   – Wat zien we op het scherm?
   – Office 365 navigatie
   – Snel starten (Quick launch)
   – Inhoud van site (Site contents)
   – Bovenste koppelingsbalk (Top link bar)
   – Inhoudsvenster (Content pane)
   – Algemene navigatie (SharePoint in eigen beheer)
   – Zoeken
   – Site acties (Site actions)
   – Lint (Ribbon)
– Sites en subsites
   – Sites
   – Structuur
   – Siteverzameling (Site Collection)
   – Siteverzameling overstijgend werken
   – Maken van een subsite
   – Site sjablonen
   – Algemene site-instellingen
   – Titel (Title), beschrijving (description) en logo
   – Uiterlijk
   – Landinstellingen
   – Taalinstellingen
   – Structuurweergave (Tree view)
   – Verwijderen van een site
– Navigatie
   – Publicatie-infrastructuur SharePoint Server
   – Instellen van de navigatie
   – Op basis van structuur
   – Op basis van Beheerde Metagegevens (Managed Metadata)
   – Globale navigatie
   – Huidige navigatie (Current navigation)
   – Volgorde wijzigen
   – Sitebeheer
   – Inhoud en structuur (Content and structure)
– Apps
   – Lijsten
   – Openen van een lijst
   – Maken van een nieuw lijst-item
   – Bewerken van een item
   – Raadplegen van een lijst
   – Verwijderen van een lijst-item
   – Maken van een nieuwe lijst op basis van een sjabloon
   – Bibliotheken
   – Maken van een nieuwe documentenbibliotheek
   – Maken van een nieuw document vanuit de documentbibliotheek
   – Upload van documenten
   – Maken van een map
   – Herstructureren van een bibliotheek
   – Openen van een document
   – Bewerken van een document
   – Verwijderen van een document
   – Bibliotheeksjablonen
– Lijst- en bibliotheekbeheer
   – Naam van de lijst, navigatie en beschrijving (List name, description and navigation)
   – Verwijderen van een lijst of bibliotheek
   – Versiebeheer (Versions)
   – Lijsten
   – Bibliotheken
   – Aanpassen van een document waarbij versiebeheer is toegepast
   – Bekijken van versiegeschiedenis
   – Herstellen van een vorige versie
   – Van een document een primaire (major) versie publiceren
   – Goedkeuren van inhoud (Content Approval)
   – Waarschuw mij (Alert)
   – Beheren van de eigen waarschuwingen
   – Beheren van waarschuwingen als sitebeheerder
   – Geavanceerde instellingen
   – Documentsjabloon (bibliotheek)
   – Mappengebruik
   – Site Prullenbak (Recycle bin)
– Aanpassen van lijsten en bibliotheken
   – Kolommen
   – Aangepaste lijst
   – Weergaven
   – Metagegevens op een bibliotheek
   – Een document achteraf voorzien van metagegevens
   – Een document in de client applicatie voorzien van metagegevens
   – Een document voorzien van metagegevens bij upload
   – Metagegevens ín een Word document gebruiken
   – Site kolommen
   – Maken van een Sitekolom
   – Gebruik van een Sitekolom in een lijst of bibliotheek
   – Site inhoudstypen
   – Opslaan van een lijst- of bibliotheeksjabloon
– Integratie met Microsoft Office
   – Microsoft Outlook
   – Contactpersonen (Contacts)
   – Agenda (Calendar)
   – Taken
   – Takensynchronisatie
   – Microsoft Excel
   – Exporteren naar Excel
   – Importeren van een Excellijst
– Startpagina wijzigen
   – Basisaanpassingen
   – App-onderdelen (App parts)
   – App-onderdeel (App part) bewerken

Microsoft SharePoint voor sitebeheerders – Basis

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7.6

Prijs: €1.210,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest