SharePoint Online Migratie

Gaat jouw organisatie binnenkort overstappen op een nieuwe SharePoint omgeving? Een SharePoint Online migratie is vaak een ingrijpende verandering voor medewerkers. Wat verandert er voor de eindgebruikers? We helpen je graag met een op maat gemaakte cursus Migratie SharePoint Online.

SharePoint wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Een Migratie SharePoint Online is vaak een ingrijpende verandering voor medewerkers. Om deze verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen biedt ExplainiT als SharePoint specialist maatwerk SharePoint migratie trainingstrajecten aan. Onze SharePoint consultants zijn in staat om een migratie trainingstraject samen te stellen voor alle versies van SharePoint: 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 en SharePoint (online) in Office 365. SharePoint wordt door alle organisaties anders ingezet, waardoor het onmogelijk om hier een standaard training voor te verzorgen. ExplainiT ontwikkelt daarom in samenspraak met de klant een op maat gemaakte training Migratie SharePoint Online.

De cursus Migratie SharePoint Online is geschikt voor gebruikers van het pakket. Vaak vragen medewerkers, die nog onvoldoende bekend zijn met SharePoint zich af: “Hoe werkt SharePoint?” De cursus SharePoint Migratie is dan ook voor gebruikers, die op zoek zijn naar SharePoint ondersteuning en de meest voor de hand liggende mogelijkheden willen leren kennen en gebruiken. ExplainiT biedt daarnaast SharePoint consultancy aan organisaties, die aan de vooravond staan van een SharePoint migratie. De SharePoint consultants van ExplainiT bieden SharePoint advies over o.a. het inrichten van SharePoint, de implementatie van SharePoint en hoe je zonder problemen kunt migreren naar een nieuwe versie van SharePoint.

Hoe gaan we te werk?
Allereerst wordt bepaald welke SharePoint versie gemigreerd wordt. Veel organisaties ondervinden moeite bij de keuze SharePoint on-premise, SharePoint online of juist een hybride variant. ExplainiT, SharePoint specialist, adviseert organisaties hierin en zal aan de hand van de uiteindelijke keuze een trainingsprogramma opstellen.

Intakegesprekken voor training SharePoint Migratie

Voor ieder opleidingstraject bij ExplainiT begint met een intakegesprek, zo ook de migratie training. Tijdens deze intake nemen onze SharePoint consultants de planning, wie waar verantwoordelijk voor is, wie wat en wanneer aanlevert, namen, e-mailadressen en telefoonnummers met je door. Er wordt een globale planning voor de migratie training gemaakt, wanneer welke migratie training SharePoint wordt aangeboden hoe vaak en waar. Tijdens de inventarisatiegesprekken wordt de inhoud van de verschillende migratie trainingen bepaald.

Inventarisatiegesprekken voor de training Migratie SharePoint Online

Tijdens de inventarisatiegesprekken wordt de migratie trainingsinhoud bepaald. Door deze gesprekken moet duidelijk worden wie de doelgroep is en op welk niveau er getraind moet worden. Ook zal tijdens deze gesprekken gevraagd worden naar praktijkvoorbeelden, deze zullen tijdens de cursus SharePoint Migratie gebruikt worden.

Kennisniveau bepaling migratie training SharePoint

Wanneer de migratie trainingen zijn beschreven dan volgt de inventarisatie van de cursisten. Van iedere cursist is het noodzakelijk om het kennisniveau inzichtelijk te hebben om deze in homogene groepen te kunnen voorzien van de Office migratie training. Om het kennisniveau te bepalen worden intakeformulieren gebruikt. De verschillende niveaus van de migratie training worden beschreven op deze formulieren. De cursist vult op dit intakeformulier ook in welke dagen hij/zij niet beschikbaar is om de migratie training te volgen.

Planning migratie training SharePoint

Wanneer de formulieren terug zijn bij ExplainiT wordt de planning uitgewerkt voor de migratie training SharePoint. Dit wordt door ons bedrijfsbureau gefaciliteerd. Je krijgt een coördinator toegewezen als vast aanspreekpunt. Je coördinator verzorgt de gehele trajectplanning, ook alle wijzigingen worden door de coördinator vastgelegd voor een gedegen migratie training. Middels een planningssysteem wordt de gehele planning bijgehouden.

Uitnodiging en communicatie

Iedere cursist krijgt een persoonlijke uitnodiging voor zijn/haar migratie training wanneer de klant akkoord gaat met de planning. Van alle migratie trainingen worden presentielijsten, conform ESF richtlijnen, bijgehouden die na afloop aan de klant worden gegeven.

SharePoint migratietrainingen

Vervolgens zullen de migratie trainingen plaatsvinden, of op locatie van de klant, of op locatie van ExplainiT. Na afloop van de migratie trainingen krijgt iedere cursist een certificaat van deelname uitgereikt. Daarnaast vult elke cursist een evaluatieformulier in, welke na afloop met de klant worden besproken.
De SharePoint migratie trainingen kunnen op een locatie van ExplainiT plaatsvinden of in-company. Mocht je de migratie trainingen in-company willen en wel de beschikking hebben over een geschikte ruimte maar niet over (voldoende) pc’s, dan kan ExplainiT zorgen voor een mobiel lokaal. Een mobiel trainingslokaal bestaat uit 10 computers. Voorafgaand aan de migratie trainingen wordt het lokaal geïnstalleerd en klaar gemaakt voor gebruik. Wanneer de migratie trainingen zijn afgerond wordt het trainingslokaal weer opgehaald.

Eindevaluatie migratie training SharePoint

Als het traject is afgelopen zal er een eindevaluatie worden gemaakt door de trainers die hebben deelgenomen aan de migratie training SharePoint. De eindevaluatie zal besproken worden door de accountmanager met de klant. De accountmanager zal ook de tussen-evaluaties bespreken om zo de migratie training te begeleiden.

Helpdeskondersteuning
Wanneer je gemigreerd bent naar de nieuwe versie van Microsoft SharePoint, kunnen er meer vragen komen op de ICT-helpdesk. ExplainiT biedt als SharePoint specialist helpdeskondersteuning om deze vragen op een juiste manier af te kunnen handelen.

Een medewerker van ExplainiT beantwoordt alle vragen ten aanzien van de migratie naar de nieuwe versie Microsoft SharePoint. Dit kan telefonisch, per mail of middels floorwalking. Het is mogelijk om in samenspraak met de klant een FAQ-list bij te houden. De helpdeskondersteuner verzamelt alle vragen en antwoorden en worden bijvoorbeeld op intranet geplaatst. Zo ontstaat er een bedrijfsspecifiek FAQ-systeem.
Office Migratie
ExplainiT kan je naast Microsoft SharePoint tevens ondersteunen bij de migratie van Microsoft Office 2013 of 2016. De migratie trainingen voor Office kunnen verzorgd worden voor alle medewerkers die de nieuwe features en mogelijkheden van Microsoft Office willen leren.

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een organisatiebrede overstap naar SharePoint? Wil je alle medewerkers voorzien van de juiste SharePoint kennis om de SharePoint implementatie een succes te maken? En ben je daardoor op zoek naar SharePoint ondersteuning? Onze SharePoint consultants komen graag met je in contact om alle mogelijkheden rondom maatwerk, floorwalking, planning & mobiele lokalen voor een Migratie SharePoint Online training te bespreken. ExplainiT beschikt over diverse SharePoint consultants en wordt al jarenlang gezien als SharePoint specialist. In samenwerking met de klant ontwikkelen we een stappenplan voor de migratie naar een nieuwe versie van SharePoint. De klant wordt volledig ontzorgd tijdens het veelomvattende migratie traject.

Als je de gehele training hebt gevolgd, ontvang je na afloop een certificaat dat je succesvol hebt deelgenomen aan de training.