Verder met Zelfsturing | Zelfkennis, Zelforganisatie en Zelfmanagement – Zelfsturende Teams – Bedrijfskundige Processen – Lean Management – Holacracy

Verder met Zelfsturing | Zelfkennis, Zelforganisatie en Zelfmanagement – Zelfsturende Teams – Bedrijfskundige Processen – Lean Management – Holacracy

Prijs: €1.820,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

In veel organisaties is de start gemaakt met werken in zelfsturende teams. Soms nog voorzichtig, soms al met grote stappen. En op andere plaatsen wordt er nog over nagedacht. De voordelen zijn bekend, de motivatie is hoog en het loopt niet altijd zoals je verwachtte. Is de praktijk er wel echt klaar voor? Waar knelt het nog? Wat is er nodig om écht succesvol zelfsturend te kunnen werken? 

De 3-daagse training ‘Verder met zelfsturing’ gaat de diepte in voor zelfsturende teams waarbinnen nog niet alles soepel loopt en voor teams die willen beginnen zonder de beginnersfouten te hoeven maken. Wij gaan je heel helder laten zien hoe zelfsturing werkt en hoe een zelfsturend team verder groeit. Daar ga je in de training concreet mee aan de slag zodat je ervaart hoe je een zelfsturend team goed draaiend krijgt.

Veelvoorkomende vastlopers in zelfsturende teams: 

  • Er is afgesproken dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid hebben en beslissingsbevoegd zijn over het werk wat ze doen, maar in de praktijk nemen leidinggevenden toch nog vaak de besluiten.
  • Medewerkers vinden het moeilijk om de verantwoordelijkheid te pakken waardoor ze zich nog steeds afhankelijk opstellen tegenover een leidinggevende.
  • Leidinggevenden blijven controle uitoefenen waardoor de medewerkers niet echt autonoom gaan werken.
  • Medewerkers doen alleen de uitvoering van hun werk autonoom, maar voor alle andere besluiten moeten ze toch nog naar een coördinator of een afdelingshoofd.
  • In de praktijk wordt het chaotisch, is er juist méér overleg in plaats van minder, blijft het werk soms liggen en is niet helder wie nu eigenlijk waar over gaat.
 • Medewerkers trekken zich terug in plaats van dat ze eigenaarschap nemen en leidinggevenden gaan toch weer meer besluiten nemen in plaats van dat echt uit handen te geven.

Deze veelvoorkomende vastlopers zorgen ervoor dat de voordelen van zelfsturende teams uitblijven. Dat zorgt voor weerstand en teleurstelling en het idee heerst dat de ontwikkeling alleen maar tijd kost en niets oplevert. Bovendien heeft de overgang naar hybride werken, met nieuwe uitdagingen, het er niet gemakkelijker op gemaakt.

Hoe nu verder?

Zelfsturende teams implementeer je niet in een maand, het is een blijvend groeiproces. Dus ja: een ontwikkeling naar zelfsturende teams kost tijd. Maar als het team tijdens het groeiproces geen voordelen ervaart, dan gaat er iets mis.  

Vastlopers zijn kansen voor verbetering. Daarvoor moet je het groeiproces bewust begeleiden; op organisatie-, team- en individueel niveau. Daarnaast speelt zelfsturing zich af op vier verschillende gebieden:

 • persoonlijke ontwikkeling van iedereen;
 • structuur en processen;
 • cultuur en samenwerking;
 • en uiteraard in het doen van het werk zelf.

Vaak zie je dat er bij de stap naar zelfsturing vooral op structuur en proces wordt gestuurd. Dit is één van de grootste valkuilen, want met alleen een structuur inrichten ben je er niet. Voor een effectief zelfsturend team is het essentieel dat medewerkers óók individueel groeien in de verschillende gebieden en daar ‘volwassen’ in zijn. 

Voor wie is deze training waardevol? 

De training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die verder wil met zelfsturing. Dat zijn leidinggevenden, organisatieveranderaars, teamcoaches en adviseurs en vooral natuurlijk de zelfsturende medewerkers in een team die hun team op een zelfsturende manier willen verbeteren. Alle facetten van hoe je een zelfsturend team succesvol maakt komen aan bod. Je krijgt diepgaand inzicht in waar het vastloopt en hoe je daar verandering in brengt. 

Dit levert de training Verder met Zelfsturing je op:

  • De basisprincipes en randvoorwaarden van succesvol zelfsturende teams. Hoe werk je als zelfsturend team gestructureerd samen? 
  • Je weet wat er nog nodig is om vanuit een Cyaan waardensysteem (uit: Reinventing Organizations van Frederic Laloux) naar werk en organiseren te gaan kijken. Welke verschillende waardensystemen zijn er binnen teams en wat is je eigen waardensysteem? 
  • Inzicht in de meest voorkomende valkuilen én oplossingen voor zelfsturende teams.
  • De 7 stappen aanpak van Het Eerste Huis om zelfsturing te implementeren.
  • Je weet hoe je als leidinggevende van een sturende naar een coachende rol beweegt om medewerkers te begeleiden in eigenaarschap. 
  • Als teamcoach/adviseur krijg je inzicht in de diverse vastlopers bij organisaties met verschillende waardensystemen.
 • Er is geen blauwdruk van een zelfsturend team, iedere organisatie heeft een eigen variant die aansluit bij het werk en de mensen. Je leert de verbanden zien en kan daardoor beter sturen op wat er per team nodig is om succesvol te zijn.

Wil je nog meer te weten komen?
Download de brochure of neem contact met ons op.

Verder met Zelfsturing | Zelfkennis, Zelforganisatie en Zelfmanagement – Zelfsturende Teams – Bedrijfskundige Processen – Lean Management – Holacracy

Prijs: €1.820,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest