Zelfsturende Teams en Ownership (Cursus)

Zelfsturende Teams en Ownership (Cursus)

Prijs: €1.840,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Deze cursus duurt 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. De kosten bedragen 1840 euro. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te be…

Werken in zelfsturende teams is geen gemakkelijke opgave. Vele organisaties starten enthousiast en vervallen na een tijd toch weer in de oude vertrouwde kaders. Wat is zo’n situatie vaak ontbrak is gedegen kennis en ervaring met het begeleiden van medewerkers bij een grootschalige verandering in de organisatie. Om de change naar zelfsturende teams vol vertrouwen in te gaan is het enerzijds essentieel om inzicht te hebben in het implementatieproces en anderzijds handvatten te hebben om om te gaan met weerstand. Deze cursus helpt u bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Na het volgen van de cursus kunt u vol vertrouwen uw medewerkers begeleiden naar zelfleiderschap.
Onderwerpen

* Wat is eigenaarschap en wat is zelfsturing?
* Welke karakteristieken zijn er bij Servant-Leadership?
* Hoe kan u Servant-Leadership implementeren?
* Wat is de relatie tussen uw leiderschap en het gedrag van uw medewerkers?
* Hoe kan u omgaan met weerstand op de werkvloer?
* Hoe geeft u uw teams meer zelfstandigheid?
* Hoe krijgt u meer zelfvertrouwen om een verandering door te voeren?
* Wat zijn de meest opvallende inzichten van de Cultuur- en Leiderschap Cyclus?
Resultaat
Na afloop van …

[8] “Sterke colleges, verrijkend, inhoudelijk en diepgaand. Ik heb erg veel geleerd tijdens deze training. “

[9] “Geweldige opleiding op hoog niveau, stof wordt op aansprekende manier gebracht. De docent krijgt van mij een dikke tien voor zijn colleges. Locatie was ook zeer de moeite waard. Bedankt.”

[8,5] “De trainers gaven een goede interactieve training. De presentaties waren slechts een onderbouwing bij een verhaal. Ik heb de training dan ook als zeer leerzaam ervaren.”

De colleges vinden om de twee weken plaats en omvatten per dag een middag- en een avondcollege.Collegedata: opleiding met startdatum in Januari 2023. U kunt zich (tot 5 januari) aanmelden.

* College 1 + 2: Donderdag 12 januari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
* College 3 + 4: Donderdag 26 januari 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
* College 5: Donderdag 9 februari 2023 (15.00 uur -17.30 uur excl. diner)
Collegedata: opleiding met startdatum in Maart 2023. U kunt zich (tot 9 maart) aanmelden.

* College 1 + 2: Donderdag 16 maart 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
* College 3 + 4: Donderdag 30 maart 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
* College 5 Donderdag 20 april 2023 (15.00 uur -17.30 uur excl. diner)

Deze cursus duurt 3 dagen en omvat 6 colleges. U volgt de cursus met 10-15 deelnemers.Dag 1: Karakteristieken Servant-Leadership (college 1 en 2)
Tijdens deze dag starten we met de basis. U leert alles over de karakteristieken en gedragskenmerken van Servant-Leadership. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over wat zelfsturing is en hoe eigenaarschap kan opbloeien binnen uw organisatie. U leert tevens wat er zoal komt kijken bij het hanteren en gebruiken van de Toolbox Servant-Leadership. Hoe start je zo’n verandering binnen de organisatie en hoe borg je de bewustwording van de verantwoordelijkheid van medewerkers en jezelf? Aan het einde van deze dag heeft u veel theoretisch kennis opgedaan en dit in praktisch kader gepast.
Dag 2: Aan de slag met zelfsturende teams en omgang met weerstand (college 3 en 4)
Tijdens de tweede dag duiken we dieper in het implementatieproces en krijgt u inzicht in het hanteren van de Cultuur en Leiderschap Cyclus. U leert wat de relatie is tussen vertrouwen, zelfsturing en leiderschap. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met bestaande structuren en systemen en hoe u deze in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder wordt er ingezoomd op thema’s als: interne weerstand, organisatiecultuur, identiteit en waarden, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U leert zich dienend op te stellen zodat anderen, de organisatie en uzelf kunnen groeien. U sluit de dag af met mooie praktijkcasuïstiek.
Dag 3: Implementatie zelfsturende teams door Servant Leadership (college 5 en 6)
Tijdens deze dag leert u de tien gouden tips voor een geslaagde implementatie van zelfsturende teams te hanteren zodat uw organisatie slaagt door Servant-Leadership. U leert wat het belang is van het op geschikte wijze verlengen van uw leiderschap naar uw team. U wordt tot slot bijgespijkerd over het loslaten van controle en beheersing en hoe dit plaatsmaakt voor vertrouwen. U krijgt methoden en instrumenten aangereikt waarmee u de veranderstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u omgaat met managers, die u bij zelfsturing niet meer nodig hebt.

De cursus ‘Zelfsturende Teams en Ownership’ is zo opgezet om u vertrouwen te geven op zelfsturende teams en op een andere manier van leidinggeven. Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten van Servant-Leadership en krijgt u inzicht in en toegang tot veelgebruikte tools. Tijdens de cursus wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de cursus beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen.

Na afloop van deze cursus heeft u het vertrouwen om uw teams meer zelfstandigheid te geven en op een andere manier leiding te geven.ijdens de cursus leert u om te gaan met conflicten op de werkvloer, medewerkers te begeleiden bij de heftige verandering en alles over het implementatieproces. U heeft inzicht in het theoretisch kader en kan dit vertalen naar de praktijk. U bent in staat te reflecteren op uw eigen leiderschapsstijl en met een open mind te kijken wat nodig is. U weet hoe u op een andere manier leiding kan geven en hoe u ervoor zorgt dat medewerkers doen wat u hoopt. Na deze cursus kan uw organisatie gedegen aan de slag gaan met zelfsturende teams en eigenaarschap.

De cursus is bestemd voor professionals die zich aangetrokken voelen tot de filosofie van Servant-Leadership en op zoek zijn naar de praktische toepassing ervan in hun werk. De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers minimaal vier jaar relevante werkervaring en een HBO-werk- en denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echt dat het optimale leerresultaat ligt bij ee…

Zelfsturende Teams en Ownership (Cursus)

Prijs: €1.840,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest