Wijziging WOR op 19 juli in werking getreden

Per 19 juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de aanpassing van de regeling voor scholing en opleiding van OR-leden.