Coachend Leidinggeven

Coachend Leidinggeven

Deze cursus wordt beoordeeld met een 9.3

Prijs: €3.840,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

In deze training verbeter je je coachingsvaardigheden en leer je je coachingsstijl in je managementpraktijk te integreren om vanuit vertrouwen aan te sturen.

Leer in de training coachend leidinggeven hoe je een coachende stijl op een goede manier in de dagelijkse (management)praktijk kunt integreren. Een leider die zijn/haar medewerkers coachend aanstuurt, maakt hen hierdoor (mede)verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten en voor hun eigen ontwikkeling. Angst en onzekerheid nemen af en het zelfvertrouwen neemt toe. Coaching vanuit inspirerend leiderschap. Als inspirerende coach leg je dus de basis voor excellent functionerende medewerkers en teams.

Het volgende wordt in de training behandeld:

– het faciliteren van eigenaarschap (commitment en eigen verantwoordelijkheid)

– de meetlat (gewenst gedrag: houding, gedachte, gevoel, interactie)

– de IJsberg (gedrag is zichtbare top van de ijsberg. Het onzichtbare gedeelte van de ijsberg staat voor de onzichtbare gedachten, opvattingen, overtuigingen en gevoelens die het gedrag aansturen)

– hier en nu (waar je medewerker over praat is vaak ook waar te nemen in het nu. Dit leren zien en terug te koppelen is een zeer krachtige interventie).

Coachend Leidinggeven is iets voor jou als je de basis van het managementvak beheerst en toe bent aan de volgende stap in je ontwikkeling.
Je bent manager met hart en ziel voor de zaak en de mensen op je afdeling. Je vindt sturen op resultaat belangrijk, maar wilt medewerkers ook inspireren en in staat stellen zich te (blijven) ontwikkelen – persoonlijk én professioneel. Daarom wil je aan de slag met de verdere ontwikkeling van je coachende stijl.

Doelstellingen van de training coachend leidinggeven

– het leren coachen van de individuele medewerker in 1-op-1-gesprekken, volgens de Van Harte & Lingsma methode en werkwijze (persoonsgericht, met diepgang, spiegelend met compassie, in het hier en nu)

– gericht coachen op de ontwikkeling van competenties en performance van jouw medewerker(s).

Jouw eigen organisatie met haar doelstellingen, kernwaarden, visie en missie staat centraal. Hoe heb je je verbonden met je organisatie? Staan de organisatie en haar uitgangspunten in jouw dagelijks leidinggeven centraal? Deze vragen komen steeds terug. Je krijgt hierop feedback van je groepsgenoten en van de trainers, die zelf uitgebreide ervaring hebben met managen en coachen.
In de training wordt verder veel aandacht besteed aan hoe je vanuit de principes van Situationeel Leidinggeven medewerkers resultaatgericht kunt coachen op de ontwikkeling van hun functiecompetentie en hun potentieel. Daardoor wordt coaching inspirerend, praktisch en concreet.
Resultaat van de training

– Je zet een belangrijke stap in je ontwikkeling als leider/coach.

– Je ontwikkelt je coachingsvaardigheden tijdens deze training.

– Je bent in staat de balans te vinden tussen het sturen op resultaat en het faciliteren van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.

– Je weet wanneer en hoe je in de praktijk lastige, ongemotiveerde en talentvolle medewerkers 1-op-1 kunt coachen.

– Je coachende stijl van leidinggeven geeft je tijdens moeilijke situaties de mogelijkheid duidelijk te zijn naar medewerkers en daarbij het contact met hen in stand te houden.

Blok 1: een helder beeld krijgen en oefenen met coachen

– Opstellen van persoonlijke leerdoelen.

– Bepalen van de organisatiecontext waar coachend leidingeven in plaats vindt: visie, missie, organisatiedoelstellingen, waarden etc.

– Balanceren tussen de rollen van leider, manager en coach.

– Zicht op persoonlijke interactiepatronen.

– Succesfactoren in coachen: meetlat, eigenaarschap, ijsberg, hier en nu, situationeel leiderschap.

– Coachen van gemotiveerde medewerkers.

– Coachtechnieken: interventiemodel, drie posities, gouden driehoek, leerteams, coachpop.

Blok 2: verdiepen

– Kracht en schaduwkant van de coachende leidinggevende.

– Nieuw kader vormen van je leiderschap.

– Coachen onder de waterlijn.

– Beperkende opvattingen verruimen.

– Reflectie.

– Emotionele awareness, RET.

– Interventiekaart: beleden en gehanteerde strategie.

– Angst en behoefte.

– Coachen van ongemotiveerde medewerker.

– Omgaan met weerstand.

– Uitdagende leersituaties bedenken, uitvoeren en coachen.

– Leiderschap ontwikkelen.

– Coachpop.

Terugkomdag
Het programma van de terugkomdag is op maat, passend bij jouw persoonlijke leerpunten. Er is ruimte om op verzoek actuele thema`s te onderzoeken en te verdiepen. Voorbeelden: omgaan met paradoxen als coachend leidinggevende (sturen of loslaten), structuur van een geheel coachtraject etc. Persoonlijk coachend leiderschapsstatuut.

De training coachend leiding geven bestaat uit 2 blokken van 2 dagen en een terugkomdag. Tussen de blokken zit circa 5 weken tijd om met het geleerde in eigen praktijk aan de slag te gaan. Deelnemers overnachten tijdens de trainingsblokken in het conferentieoord. Van Harte & Lingsma verzorgt de overnachtingen.

Coachend Leidinggeven

Deze cursus wordt beoordeeld met een 9.3

Prijs: €3.840,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest