Secretaresse

Secretaresse | Klassikaal | 1 jaar | Maandagavond | Vught | STAP-budget | Startgarantie 

Secretaresse – Office Assistant

De opleiding secretaresse is een praktische, functiegerichte opleiding voor secretariaatsfuncties op het niveau van afdelingssecretaresse.   
Van een secretaresse wordt veelal verlangd dat zij alle voorkomende uitvoerende taken verricht. Daaronder vallen o.a. postbehandeling, correspondentie, receptietaken, archivering, notuleren, facturering en gegevensbeheer.

Voor u?
Als u werkzaam bent of wilt zijn in een secretariële functie en daarvoor een secretaressediploma wilt behalen, is dit een uitgelezen opleiding. De opleiding is ook bijzonder geschikt voor herintreders die een aantal praktische vaardigheden willen leren en/of hun oude kennis willen ophalen.

Wat leert u?
Tijdens de opleiding leert u de vaardigheden om als secretaresse te werken.

Opbouw van de cursus

De opleiding duurt 36 weken, 1 lesavond per week. Na elke 9 weken kunt u examen doen. 
Per avond heeft u 3 uur les. 

Tijdens de reguliere schoolvakanties in de regio is er geen les.

De opleiding bestaat uit 8 modulen, die u ook als afzonderlijke cursussen kunt volgen:
– Toetsenbordvaardigheid
– Word (Tekstverwerken)
– Excel
– Kantoorpraktijk
– Rekenvaardigheden
– Zakelijk Nederlands
– Notuleren
– Zakelijk Engels

extra module
 – Cursus Zakelijk Duits

Meer informatie over deze modulen kunt u vinden door er op te klikken.

Vooropleiding en vrijstellingen
Voor Zakelijk Nederlands, Engels en Duits is minimaal LBO/VBO-C-niveau of Mavo-C-niveau vereist. Voor Word en Excel is enige basiskennis van de computer handig. Voor de overige modulen is geen vooropleiding vereist. 

Opleidingsniveau
MBO, niveau 3

Studiebelasting Het huiswerk kost u gemiddeld 4 tot 6 uur per week.
U dient te kunnen beschikken over een computer om thuis of op het werk te kunnen oefenen.

Diploma/Certificaat
Elke module wordt afgesloten met een landelijk examen dat bij voldoende resultaat recht geeft op een waardevol LSSO certificaat. De certificaten voor de 8 modulen geven recht op het LSSO diploma Office Assistant

Vervolgopleiding
Een interessante vervolgopleiding is de Opleiding Management Assistent LSSO.

Tip!
U kunt de opleiding ook spreiden over 2 jaar. U volgt dan per avond één module. De kosten blijven gelijk.

De volgende onderwerpen worden behandeld in de opleiding Secretaresse:

 Module Zakelijk Nederlands 
     –   Spelling, 
     –   Taalbeheersing, 
     –   Correspondentie.

 Module Rekenvaardigheid 
     –   Basisrekenen,      –   Bedrijfsrekenen.

Module Excel (Spreadsheet) 
     –   Opzetten van een werkblad, 
     –   Functies, formules en grafieken, 
     –   Werken met werkmappen, beveiligingen.

Module Word (Tekstverwerken) 
     –   Tekstopmaak, alineakenmerken, tabinstellingen, 
     –   Automatische vormgeving, documentopmaak, 
     –   Kolommen en tabellen, zoeken/vervangen, 
     –   Tekstfragmenten, sjablonen, mailingen, etiketten.

Module Toetsenbordvaardigheden 
     –   Vingerzetting en lichaamshouding, 
     –   Blindtypen volgens het tien-vingersysteem, 
     –   Typesnelheid (min. 130 aanslagen per minuut).

Module Zakelijk Engels 
     –   Schriftelijke taalvaardigheid, 
     –   Mondelinge taalvaardigheid.

 Kantoorpraktijk 
     –   Communiceren, telefoneren, agendabeheer, 
     –   Postverwerking, archiveren, 
     –   Receptie en ontvangst bezoekers.

Module Notuleren 
     –   Agenda, alg. voorbereidingshandelingen, 
     –   Luisteren, samenvatten, registreren, 
     –   Geheugen, aantekeningen uitwerken, afkortingen, 
     –   Maken van notulen a.d.h.v. video-opnamen.

Module Duits 
     –   Grammatica, 
     –   Communicatie, o.a. idioom, 
     –   Correspondentie,  
     –   Praktijk, nl. leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.