Resultaatgericht Vergaderen

Resultaatgericht Vergaderen

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7.9

Prijs: €995,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

De training ‘Resultaatgericht Vergaderen’ stelt de eigen vergadering van de klant centraal en geeft m.b.v. het ‘Resultaatgerichte Vergaderspel’ handvatten om blijvende verbeteringen door te voeren.

Over de training

Als leidinggevende of voorzitter van een vergadering wordt van je verwacht dat je de bijeenkomst leidt, maar hoe zorg je er voor dat:

  • de vergadering binnen de tijd blijft?
  • iedereen gehoord wordt?
  • er niet afgedwaald wordt van het onderwerp?
  • er niet te veel details besproken worden?
  • er besluiten genomen worden?

Zo zijn er veel valkuilen waar een voorzitter en de deelnemers aan een overleg in kunnen trappen. Dat is jammer, want vergaderingen kunnen zinvol, nuttig en resultaatgericht zijn. Overleggen waar iedere deelnemer zich gehoord voelt, zijn inbreng kan leveren en waar de groep tot een gezamenlijk gedragen besluit komt.

Wat doen we tijdens de training

Tijdens de training van 4 uur staat jouw vergadering centraal. Samen met alle deelnemers aan het overleg gaan we m.b.v. het door ons ontwikkelde ‘Resultaatgerichte Vergaderspel’ op zoek naar de valkuilen van het eigen overleg. De deelnemers onderzoeken met onze hulp hoe ze het wel willen hebben. Ze bedenken oplossingen die er voor zorgen dat het gewenste doel bereikt wordt. Lukt het de deelnemers zelf niet dan helpen de tip- en werkvormkaarten de deelnemers op weg.

Essentieel hierbij is dat de deelnemers zelf oplossingen bedenken om de gewenste situatie te bereiken, want alleen dan zullen de oplossingen aansluiten bij de cultuur van het team, daardoor daadwerkelijk ingevoerd worden en tot het gewenste resultaat leiden.

De training is dus geen theoretische verhandeling, maar is praktijkgericht sleutelen aan het eigen overleg om het overleg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de eigen behoefte en gewenste situatie.

Resultaat
Aan het eind van de training zijn de eerste verbeteracties geïnitieerd en kan het team vervolgens zelf aan de slag met het vergaderspel om een verbetercyclus in gang te zetten.

Trainers
We trainen altijd met twee trainers. Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee gezichtspunten reflectie.

Flexibiliteit
Wij passen elke training aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt/zich aandient. Daarmee is geen training hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte
Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken trainen we met minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. Bij meer deelnemers komen we met meer trainers.

Faciliterend trainen
We gaan uit van de eigen situatie van het overleg en de kennis die in de groep aanwezig is om verbeteringen te bedenken en in te voeren.

Resultaatgericht Vergaderen

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7.9

Prijs: €995,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest