Boekingen bij Airbnb voor derden

Airbnb staat voortaan toe dat binnen bedrijven boekingen worden gedaan voor derden in plaats van door de zakenreiziger zelf. Maar travel management companies (TMC’s), externe reismanagers of reisagenten kunnen de functie niet gebruiken.