Besluiten nemen is zo helemaal niet moeilijk

Pas geleden zat ik een vergadering voor in een gebouw waar een werkruimte leeg zou komen. Er waren 3 kandidaten. Tijdens de discussie was duidelijk dat er geen eenstemmigheid was voor één van de kandidaten. Werd het een lang en moeizaam proces? Nee, hoor! Door te besluiten op de manier, die ik hieronder uitleg, werd het inzichtelijk voor iedereen, voorkwam ik een eindeloze discussie én vond iedereen het bovendien leuk.