Geen laagste prijs meer voor Booking.com

Onder druk van de mededingingsautoriteiten in Frankrijk, Italië en Zweden is Booking.com afgestapt van zijn beleid dat hotels op deze site voor de laagst beschikbare prijs te boeken zijn.