Waarom je “wie zei wat” notulen beter kan vermijden

Het is gemakkelijk om je tijdens een vergadering te focussen op wie wat gezegd heeft. En de meeste deelnemers aan een vergadering willen ook graag dat je hun naam noteert en precies vastlegt wat ze hebben gezegd. Zo ziet iedereen dat ze een toegevoegde waarde hebben geleverd aan de vergadering.