De grootste online ergernissen in 2016

Herken je dit? Je kunt niet inloggen, je hebt een download waar geen einde aan lijkt te komen of je bent op een website naar iets op zoek, maar je kunt het onmogelijk vinden.