Dossier: de proeftijd…

Een proeftijd is bedoeld om gedurende een korte periode te kijken of zowel werkgever als werknemer tevreden over elkaar zijn. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst, met onmiddellijke ingang verbreken.