Het sterrensysteem voor hotels gaat verdwijnen

Vanaf 1 januari 2015 worden er geen eisen meer gesteld aan wat een hotel zich mag noemen. Het sterrensysteem voor hotels gaat verdwijnen.