De tien grootste tijdverspillers op het werk

Werknemers en zelfstandigen houden zich op een dag een tot twee uur bezig met nutteloze, niet aan werk gerelateerde zaken.