Ontslag: Paniek of juist een kans?

Ontslag is op dit moment een vaak gebruikt woord. We ontkomen helaas niet aan het woord. De kranten, Internet en Social Media staan er vol van. Ook ik kreeg er halverwege vorig jaar mee te maken.