Bedrijfshulpverlening (bhv) niet altijd aanwezig tijdens vakantie

Bij ieder bedrijf met één of meer werknemers moet volgens de Arbowet altijd een BHV’er aanwezig zijn. Toch is dit bij 55% van de bedrijven niet altijd het geval, vooral tijdens vakantieperiodes.