Leidinggeven aan projecten

Leidinggeven aan projecten

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.8

Prijs: €1.707,50

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

De kern van deze training is het ontwikkelen van jouw persoonlijke kwaliteiten als projectleider, die zowel in je huidige project als in toekomstige projecten uiterst waardevol en cruciaal zijn.

Als projectleider heb je de verantwoordelijkheid om binnen de gestelde voorwaarden resultaten te behalen. Ben jij in staat om het project volgens de specificaties, op tijd en binnen het overeengekomen budget af te ronden? Enerzijds hangt dit af van hoe goed je het project voorbereidt, structureert, inricht en beheerst. Anderzijds is het van belang hoe je omgaat met de mensen in het projectteam, de lijnorganisatie en de opdrachtgever. De kern van deze training is het ontwikkelen van jouw persoonlijke kwaliteiten als projectleider, die zowel in je huidige project als in toekomstige projecten uiterst waardevol en cruciaal zijn.

Unieke voordelen:
• Sta sterker als projectleider
• Onder begeleiding van een ervaren trainer
• Aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen

De training is geschikt voor huidige en toekomstige projectleiders die zich verder willen ontwikkelen.

– U beheerst de taken en verantwoordelijkheden van een projectleider
– U heeft inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven, communicatieprocessen, samenwerking en conflicthantering
– Je heeft inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en rol als projectleider
– Je kunt draagvlak creëren door effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren, consulteren)
– Je leert uw werkzaamheden en verantwoordelijkheden effectief en doelgericht organiseren
– Je leert een constructieve relatie ontwikkelen met jouw opdrachtgever en omgeving
– Je leert jouw team optimaal te laten samenwerken

– Leidinggeven aan projecten
– Stijlen van leidinggeven en eigen voorkeursstijl
– Communicatie en gespreksvaardigheden
– Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen als projectleider
– Teamrollen binnen een projectteam
– Effectief samenwerken en teambuilding
– Omgaan met conflicten en weerstand
– Effectief timemanagement
– Bouwen van constructieve relaties
– Projectleden inspireren en motiveren
– Samenwerken binnen het team
– Praktijksituaties en -voorbeelden
– Persoonlijk actieplan

Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke, persoonlijke intake plaats. Op basis hiervan stelt je jouw persoonlijke doelstellingen vast. In deze persoonlijke training ligt de nadruk op het ontwikkelen van jouw kwaliteiten als projectleider. In rollenspellen en gesprekken oefen je vele situaties die aansluiten bij jouw dagelijkse werkomgeving. Er is daarbij ruimte voor reflectie op de projectmanagementpraktijk en onderling uitwisselen van ervaringen. Door het inbrengen van je eigen projectsituaties wordt de training nog meer gericht op jouw eigen praktijk. Aan het eind van de training stel je een persoonlijk actieplan op.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Deze training is tevens onderdeel van de opleiding Post-HBO Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze training kun je je verder ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 1 module binnen deze opleiding.

Leidinggeven aan projecten

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.8

Prijs: €1.707,50

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest