Training Effectief Vergaderen (HBO & MBO)

Training Effectief Vergaderen (HBO & MBO)

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.7

Prijs: €0,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest

Regelmatig werkoverleg binnen teams levert een belangrijke bijdrage aan een effectieve samenwerking en hoge productiviteit. Dergelijk overleg is echter alleen zinvol als het gestructureerd gebeurt en niet vrijblijvend is. In veel gevallen komt de kwaliteit van het overleg voor verbetering in aanmerking.

Vaak hebben deelnemers het gevoel dat er meer uit de bijeenkomsten te halen valt. In een effectief overleg zijn alle deelnemers betrokken en draagt men op eigen initiatief agendapunten aan. De rol van de voorzitter is hierin cruciaal, deze bepaalt voor een groot gedeelte het succes van de vergadering. Niet iedereen is echter zo vaardig.

Xzellent heeft voor het organiseren en houden van overlegsituaties een effectieve training ontwikkeld. De deelnemers ervaren aan den lijve hoe het is om actief deel te nemen aan het overleg en worden op hun individuele rol aangesproken. Zij ervaren het positieve resultaat van een effectief overleg.

Na de training beschikken zij over de kennis en vaardigheden om een belangrijke bijdrage te leveren aan het overleg. Zij ervaren het overleg voortaan als zinvol en weten hoe zij zelf op een goede manier punten kunnen inbrengen en bespreken. Deelnemers leren in deze training een werkoverleg te organiseren en effectief voor te zitten.

Deze training kun je tevens online volgen! De focus ligt dan iets meer op kennis en inzicht in vergelijking met een training op locatie, maar er wordt ook zeker aan de nodige skills gewerkt, onder andere met tussentijdse huiswerkopdrachten.

Na de training Effectief Vergaderen

 • Vergaderingen en overleggen zijn voortaan effectief en efficiënt (vergadertechniek)
 • Is er een duidelijke structuur in het overleg
 • Zijn de rollen duidelijk (voorzitter, notulist, deskundige, etc.)
 • Is de besluitvorming duidelijk en helder
 • Weet je om te gaan met lastige deelnemers in het overleg
 • Lopen vergaderingen niet meer uit
 • Is het voor iedereen duidelijk wie wat gaat doen

Inhoud training Effectief Vergaderen

 • Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op het overleg?
 • Hoe ontwerp je een besluitvormingsprocedure?
 • Hoe breng je structuur aan in het overleg?
 • Op welke wijze krijg je relevante informatie uit de groep?
 • Op welke wijze verdeel je de gesprekstijd?
 • Welke communicatiestijl hanteer je?
 • Hoe ga je met elkaar om met ‘lastige’ deelnemers?
 • Op welke wijze krijg je consensus?
 • Hoe kun je het overleg sturen?
 • Je bent niet tevreden over de wijze van overleggen met elkaar: en nu?
 • Gerichte praktijkoefeningen

Aanpak training Effectief Vergaderen
Deze training bestaat uit minimaal één dagdeel, data in overleg.

We zorgen voor inzicht, verdieping en het aanscherpen van vaardigheden door aantrekkelijke werkvormen te gebruiken waardoor de training niet alleen leerzaam maar ook leuk is. We werken vaak in kleine groepjes van wisselende samenstelling om zo ook van elkaar te leren. 

Voorbereiding
De trainer neemt vooraf contact op om de leerdoelen te bespreken en op te stellen.

Competenties
Tijdens de training wordt gewerkt aan de competenties Aanpassingsvermogen, Besluitvaardigheid, Communicatie, Conflicthantering, Confronteren, Draagvlak creëren, Inlevingsvermogen, Luisteren, Oordeelsvorming, Organisatiebewustzijn, Samenwerken.

Deze training verzorgen we als maatwerkprogramma voor jouw organisatie. De opzet en inhoud worden in nauwe samenwerking afgestemd. Vanzelfsprekend is een vrijblijvend gesprek met één van onze opleidingsadviseurs mogelijk.

De volgende trainingen kunnen ook interessant voor je zijn:

 • Ontdek & Verbeter als Team
 • Duurzame Teamkracht
 • Ontdek & Verbeter als OR

Training Effectief Vergaderen (HBO & MBO)

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8.7

Prijs: €0,00

Gratis brochure aanvragen
Opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Springest