Bewaartermijnen

Het Burgerlijk Wetboek Legt aan iedereen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, de verplichting op gedurende 7 jaar aantekening te houden van zijn vermogenstoestand en alles wat het bedrijf aangaat. Verder wordt in dit wetboek ook geregeld hoe lang rechten en plichten gelden binnen allerlei overeenkomsten. Hieruit vloeien indirecte bewaarverplichtingen voort van 5, 20 en 30 jaar. In dit artikel lees je er alles over.