Omgaan met kritiek, vijf tips!

Kritiek op je werkprestaties valt soms moeilijk te verwerken. In dit artikel een aantal tips om met kritiek om te gaan.