Reorganisaties

Onder reorganisatie wordt verstaan het proces van wijzigingen in de organisatie die consequenties hebben voor de taken, het functioneren, de positie of het carrière perspectief van medewerkers. Als er een reorganisatie wordt aangekondigd, dan heeft dit vaak gevolgen voor alle werknemers