Tagged: arbeidsovereenkomst

concurrentiebeding niet vrijblijvend 0

Een concurrentiebeding is niet vrijblijvend

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Kijk die van jezelf er maar eens op na?! In een concurrentiebeding staat dat je na het einde van je dienstverband niet bij een concurrerend bedrijf mag werken. Vaak voor een bepaalde periode na het einde van je dienstverband. Maar waarom wordt er vaak een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst? En wat kan er gebeuren als je het beding overtreedt?

Dossier: de proeftijd…

Een proeftijd is bedoeld om gedurende een korte periode te kijken of zowel werkgever als werknemer tevreden over elkaar zijn. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst, met onmiddellijke ingang verbreken.

0

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Het is echter raadzaam om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan te gaan. Dan kan er later geen misverstand bestaan over de gemaakte afspraken. In dit artikel lees je er alles over.