Virtueel notuleren? Dit zijn twee extra uitdagingen

We werken wéér thuis. Alle vergaderingen zetten we digitaal voort. Als notulist ken je de basis van het notuleren: goed voorbereiden, luisteren, samenvatten, noteren en verwerken. Die basis alleen al kan best een pittige opgave zijn tijdens een online vergadering. Je hebt daarnaast ook nog deze extra vaardigheden nodig als virtueel notulist.