De Wettelijke verplichtingen van Bedrijfshulpverlening (BHV)

Support Professionals zijn vaak bij veel processen in een bedrijf betrokken. Het opzetten en inrichten van bedrijfshulpverlening (BHV) is een taak die vaak bij hen wordt belegd. In dit blog lees je alles over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van BHV en wat de kerntaken van een BHV-er zijn.