Hoezo scholingsplicht ?!

In de Wet werk en zekerheid (WWZ), die per 1 juli a.s. zal worden ingevoerd, wordt een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers geïntroduceerd. Goed nieuws, toch?!