Secretaressedag: een speciale dag voor een speciale groep mensen

Het fenomeen Secretaressedag: overgewaaid vanuit Amerika en wij Nederlanders doen daar gezellig aan mee.