Go with the flow

In deze tijd van verstedelijking, technologisering, vierentwintig-uurseconomie en stress is onze verbinding met de natuur niet meer zo vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk heel jammer want de natuur heeft met haar seizoenen een enorme invloed op ons leven.