APK-keuring voor secretaresse

Voor veel beroepen geldt een jaarlijkse verplichte bijscholing. Voor secretaresses niet, terwijl iedereen het er wel over eens is dat het vak zich snel ontwikkelt. En dat (bij)scholing voor secretaresses geen overbodige luxe is, maar een investering in jezelf en de toekomst. Dat bracht mij op het idee van een jaarlijkse onderhoudstraining: een soort van APK maar dan niet voor auto’s maar voor secretaresses.