Taaltip: op vakantie of met vakantie?

Het blijft een punt van discussie: is het nu op vakantie of met vakantie?