Persoonlijke bevrijding

Weer spreekt mijn hart, en mijn hart zegt tegen mijn arm:
Pak die pen en schrijf. Alleen jij en niemand anders dan jezelf kan je verhaal beter vertellen.